Đến Hạ Long thưởng thức Cháo Trai

Món ăn này thường được người dân cả nước liệt kê làm món ăn vặt, các địa phương thường nấu chao trai nước ngọt thế nhưng cháo trai ở Hạ Long là trai sống ở dưới biển. Vì trai ở dưới biển nên cháo trai ở Hạ Long cũng sẽ cho quý khách có được