Đầu năm thăm đền chúa Thác Bờ

Đền Chúa Thác Bờ hiện nằm tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, Hòa Bình. Thác Bờ xưa còn gọi là thác Vạn Bờ, được tạo bởi hàng trăm mỏm đá lớn nhỏ nhấp nhô như đàn voi khổng lồ giữa dòng sông Đà. Từ dưới bến thuyền du khách phải leo hơn 100 bậc